WCI NATCOL Sp. z o.o.

Eko Dolina Łężyce

Przedmiotem inwestycji jest kompostownia odpadów wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą techniczną, zlokalizowana na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ?Eko Dolina? w Łężycach.
W trakcie realizacji jest budowa kompostowni o wydajności ok. 30 000 Mg/rok z frakcji średniej (podsitowej, 20mm – 90 mm) pochodzącej z sortowni mechaniczno-ręcznej. Docelowo będą też kompostowane odpady BIO pochodzące z selektywnej zbiórki odpadów.

Szacowany koszt inwestycji kompostowni to 23 miliony PLN.

Prace wykonawcze w hali kompostowni.

Prace wykonawcze w hali kompostowni

‹ Powrót